E-shop, webové stránky, CRM, programování - Web & Media a.s.

 

Slovníček pojmů

6. května 2009, 19.22 HTML

HTML neboli Hypertext Markup Language. Je to velmi jednoduchý programovací jazyk, který je základním stavebním kamenem každé internetové prezentace. I sebesložitější internetové projekty jsou z velké části postaveny na HTML.

Zobrazit více

 

 

 

6. května 2009, 19.17 MySQL

U datově náročnějších aplikací s použitím dynamických prvků jako je e-shop, redakční systém apod. se využívají databázové systémy. MySQL je v současnosti asi nejrozšířenější relační databáze na internetu, která vyniká zejména svou rychlostí a stabilitou.

Zobrazit více

 

 

 

6. května 2009, 13.08 E - commerce

je specifičtější pojem. Zatímco e-business zahrnuje veškerou elektronickou výměnu informací v rámci firmy, nebo mezi firmou a zákazníky, e-commerce zahrnuje prodejní a nákupní procesy s využitím elektronické komunikace, zejména internetu. E-markets jsou virtuální místa, kde prodejci nabízejí své výrobky a služby a zákazníci hledají informace, zjišťují své potřeby a činí objednávky s využitím elektronických plateb.

Zobrazit více

 

 

 

5. května 2009, 19.24 E-business

Zahrnuje použití elektronických platforem (intranetu, extranetu a internetu) k provádění firemních obchodních činností. Internet a další informační technologie prudce zvýšily schopnost firem provádět tyto operace rychleji, přesněji a ve větším časovém a prostorovém rozpětí.

Zobrazit více

 

 

 

5. května 2009, 19.21 XHTML

Zkratka XHTML znamená eXtensible HyperText Markup Language. Tento jazyk je vyvinut jako náhrada a nástupce HTML. XHTML je přísnější a čistější než HTML, je to vlastně HTML definované jako aplikace XML.

Zobrazit více

 

 

 

5. května 2009, 19.19 PHP

Jedná se o technologii, která zajišťuje dynamičnost a flexibilitu internetových stánek. Je nezávislá na používaných platformách, protože je prováděna na straně serveru a ke klientovi je odesílán již "čistý" kód HTML (XHTML).

Zobrazit více

 

 

 

4. května 2009, 19.15 CSS - kaskádové styly

Tato technologie umožňuje centrální nadefinování jednotného vzhledu stránek, čímž výrazně zjednodušuje, zrychluje a tím i zlevňuje aktualizace prezentace.

Zobrazit více

 

 

 

4. května 2009, 15.25 JavaScript

Jedná se o poměrně silný programovací jazyk, který pracuje na straně klienta. Používáme jej v určitých situacích k oživení prezentace nebo tam, kde je použití jiných možností nevhodné.

Zobrazit více

 

 

 

4. května 2009, 15.22 Flash

Macromedia Flash je technologie se využívá mimo jiné pro tvorbu animovaných internetových stránek. Využití této technologie umožní připravit internetovou prezentaci skutečně poutavou a na vysoké úrovni po grafické stránce. Hodí se zvláště pro prezentace, kde hlavní důraz je kladen na image a originalitu řešení.

Zobrazit více

 

 

 

4. května 2009, 15.12 Zabezpečení SSL

SSL (Secure socket layer) je v současnosti jedna z nejvíce používaných metod pro zabezpečení datových přenosů v rámci Internetu.

Zobrazit více

 

 

 

Strana výpisu

2