E-shop, webové stránky, CRM, programování - Web & Media a.s.

 

Technologie

4. května 2009, 15.12 Zabezpečení SSL

SSL (Secure socket layer) je v současnosti jedna z nejvíce používaných metod pro zabezpečení datových přenosů v rámci Internetu.

SSL je vrstva/protokol zabezpečující data na přechodu mezi aplikační a transportní vrstvou (protokolem TCP/IP) síťového modelu ISO - OSI. Pomocí této vrstvy/protokolu je možno realizovat:
• Autentizaci (ověření pravosti ) serveru nebo osoby pomocí digitálních certifikátů
• Šifrování přenášených dat
• Zabezpečení integrity dat při přenosu


Tématické zařazení:

 » Informace  » Slovníček pojmů  » Technologie