E-shop, webové stránky, CRM, programování - Web & Media a.s.

 

Technologie

5. května 2009, 19.21 XHTML

Zkratka XHTML znamená eXtensible HyperText Markup Language. Tento jazyk je vyvinut jako náhrada a nástupce HTML. XHTML je přísnější a čistější než HTML, je to vlastně HTML definované jako aplikace XML.

XML je jazyk, který je nositelem kompatibilních informací mezi různými platformami a různými programy (web, wap, databáze...). Nemá na starost zobrazovat data, ale být nositelem dat. Pro zobrazení dat na internetu slouží XHTML.


Tématické zařazení:

 » Informace  » Slovníček pojmů  » Technologie