E-shop, webové stránky, CRM, programování - Web & Media a.s.

 

Všeobecné pojmy

5. května 2009, 19.24 E-business

Zahrnuje použití elektronických platforem (intranetu, extranetu a internetu) k provádění firemních obchodních činností. Internet a další informační technologie prudce zvýšily schopnost firem provádět tyto operace rychleji, přesněji a ve větším časovém a prostorovém rozpětí.

Mnoho firem si pořídilo weby s cílem propagovat své výrobky a služby. Dále firmy vytvořily intranety, které usnadňují komunikace ve firmě a přístup k firemním informacím. Extranety potom slouží k usnadnění výměny informací, objednávek, transkací a plateb mezi dodavateli a distributory.


Tématické zařazení:

 » Informace  » Slovníček pojmů  » Všeobecné pojmy