E-shop, webové stránky, CRM, programování - Web & Media a.s.

 

Všeobecné pojmy

6. května 2009, 13.08 E - commerce

je specifičtější pojem. Zatímco e-business zahrnuje veškerou elektronickou výměnu informací v rámci firmy, nebo mezi firmou a zákazníky, e-commerce zahrnuje prodejní a nákupní procesy s využitím elektronické komunikace, zejména internetu. E-markets jsou virtuální místa, kde prodejci nabízejí své výrobky a služby a zákazníci hledají informace, zjišťují své potřeby a činí objednávky s využitím elektronických plateb.

E-commerce zahrnuje e-marketing a e-puchasing, též e-procurement (elektronické nákupy) E-marketing je prodejní stránkou e-commerce. Skládá se z komunikace, podpory prodeje a vlastního prodeje zboží a služeb prostřednictvím internetu.


Tématické zařazení:

 » Informace  » Slovníček pojmů  » Všeobecné pojmy