E-shop, webové stránky, CRM, programování - Web & Media a.s.

 

Aktuality našich klientů

20. dubna 2009, 23.33 Společnost Celé Česko čte dětem hledá regionální koordinátory

Společnost Celé Česko čte dětem hledá regionální koordinátory, kteří budou propagovat ideje Kampaně.

 

Zejména:
- informovat širokou veřejnost ve svém regionu o cílech Kampaně;

- předávat propagační materiály Kampaně zařízením, organizacím a institucím, které se chtějí do Kampaně zapojit;

- spolupracovat s místními zařízeními, institucemi, správními orgány, médii atd.;

- inspirovat, pořádat či spolupořádat akce, které slouží k propagaci hlasitého předčítání dětem a které podporují emocionální zdraví dětí;

- organizovat jiné akce pořádané společností Celé Česko čte dětem;

- pořádat semináře a konference na téma emocionálního zdraví dětí a vlivu předčítání na vývoj osobnosti;

- získávat dobrovolníky, kteří budou pravidelně předčítat dětem v nemocnicích;

- snažit se o zavedení každodenního hlasitého předčítání dětem v jeslích, mateřských a základních školách, družinách, nemocnicích apod.


Tématické zařazení:

 » Informace  » Aktuality našich klientů