E-shop, webové stránky, CRM, programování - Web & Media a.s.

 

Intranetové systémy na míru

Smlouva a smlouvy ke stažení

www.smlouva-smlouvy.cz

ZÁŘÍ 2010 - Nikoli jedna smlouva zdarma, ale smlouvy a smlouvy zdarma vypracované renomovanou právní kanceláří a které jsou součástí programu SmlouyČR onLine.

Dohoda o vypořádání SJM, Kupní smlouva na prodej movité věci (univerzální vzor smlouvy), Převod nemovitosti (pozemek a stavba) – návrh na zápis vkladu do katastru nemovitostí, Kupní smlouva na prodej movité věci,

Darovací smlouva - nemovitost, Smlouva o podnájmu bytu . . .
Toto je jen několik příkladů z téměř tísicovky vozrů smluv, které naleznete na portále smlouva-smlouvy.cz

Smlouva a smlouvy ke stažení